ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಾ? ಊದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? 

Written by Anand raj

Published on:

ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಗಾತ್ರ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಗಳಿಂದ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂಶಾನುಗತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ.ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಖಲನ ದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ.ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಹಲವಾರು ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಶ್ಲೀಲ ವಾಗಿ ತಕ್ಕಂತ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಧಾತುಗಳು ಕ್ಷಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ.ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಪ್ಪುಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು?

ಇದ ಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ತಾಗಡಿ ಎಲೆ ಇದ್ಯ ಲ್ಲ. ಇದರ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಆ ರಸ ವನ್ನು ಜನರಿಂದ ಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದ ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ.ಆದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕಲಕ ಜಜ್ಜಿ 110 ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ಕಲಕ 110 ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾದಾಮಿ ನೆನೆಸಿ ತಕ್ಕಂತ ಬಾದಾಮಿ.ಅದರ ಜೊತೆ ಗೆ ಒಂದು ರಿಂದ ಎರಡು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿ

Related Post

Leave a Comment