ಶಿcಶ್ನ ನಿcಮಿcರುcವಿcಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಮದ್ದು!

Written by Anand raj

Published on:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಂ ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿ ಶ್ನ ನಿಮಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ನಿ ಮಿ ರು ದೌ ರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ತೃ ಪ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

  • ಶಿ ಶ್ನ ನಿ ಮಿ ರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದರೇನು ?

ಶಿ ಶ್ನ ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗದಿದ್ದಾಗ ಶಿ ಶ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿಮಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಮಿರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

  • ನಿ ಮಿ ರು ದೌ ರ್ಬ ಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಸಮಾಗಮ ನಡೆಸುವಾಗ ಶಿ ಶ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಿರದೆ ಇರುವುದು , ನಿಮಿರಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದು , ನಿ ಮಿ ರ ದೆ ಇರುವುದು .

  • ನಿ ಮಿ ರು ದೌ ರ್ಬ ಲ್ಯ ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು :

ನಿಶ್ಶ ಕ್ತಿ , ರಕ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲನೆ ಆಗದಿರುವುದು , ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ , ಒತ್ತಡ , ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ .

ನಿ ಮಿ ರು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ :ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ .ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು :ಒಂದು ಹಿಡಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು , ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ , ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪು , ಬೆಲ್ಲ , ಪ್ಲೇವರ್ ಗಾಗಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ..ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..ಈ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿ ಮಿ ರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Related Post

Leave a Comment