ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ!

Written by Anand raj

Published on:

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಪ್ಪಾನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೂತು ಇರುವ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಇಂದಿಲು ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಟರೆ ಹೂವು ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಇಂದಿಲನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಇಂಡಿಲು ಪುಡಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Related Post

Leave a Comment