ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written by Anand raj

Published on:

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅಶುಭದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು..?

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಶುಭಕರವಾದರೂ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು ನೀವು ಹೊರಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಶುಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶುಭ..?

​ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಭಾರಿಸುವುದು

ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

​ಹಸು ತನ್ನ ಕರುವನ್ನು ನೆಕ್ಕುವುದು

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಸುವೊಂದು ತನ್ನ ಕರುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಶುಭ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಖಂಡಿತ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

​ಹೂ ಮಾಲೆ

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನೀವು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

​ಪಾರಿವಾಳ

ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾರಿವಾಳವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಪಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ಸೋಕಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

​ಸೀನು

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಸೀನುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಸೀನುಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಶುಭಕರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Related Post

Leave a Comment