ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು..

Written by Anand raj

Updated on:

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ =ಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಜನ =ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ . ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತುಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಹತ್ತಿರ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡ ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇ

ಇನ್ನು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಹತ್ತಿರ.ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ನ್ನು ಇಡ ಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ನೀರಿನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ ಬೇಕು. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಪಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಗಿ ಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ ಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಳು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇ ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ನೀವು ತುಳಸಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಡ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ನಮಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಗಳು ದೂರ ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು
ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು.

ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಾಗಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆಲ ಒರೆಸೋ ದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ದಿರುವುದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆದ ಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವಾ ಯ್ಡ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇ ದು ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ದಿಂದಾಗಿ ಆಗುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನೇ ಹೇ ಲಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ನೀವು ಇಡ್ತೀರಾ.ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡ ಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ನೀವು ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಹೋಗಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಇಡ ಬಾರದು.

ಯಾಕೆಂದರೆ.ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ತುಳಸಿ ಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವತ್ತು ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಣೇಶನ ನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಿ ವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ ಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತುಳಸಿ ದರ ಕೂಡ ನೀವು ಗಣೇಶನ ನ್ನು ಇಡ ಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಯನ್ನು ಇಡ ಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಕಂಡ ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.

Related Post

Leave a Comment