ನೆನ್ನೆ ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಇಂದು ಅಕ್ಟೊಬರ್ 29ಭಾನುವಾರ 5ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಗುರುಬಲ

Written by Anand raj

Published on:

ನಿನ್ನೆ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಯಂಕರ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾನು ವಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರು ಹಾಗೂ ಇವರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗುರು ಬಲ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ವೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಏಳುನೂರ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು.ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಶಿ ಮಂಡಲ ದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಇವರ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವು ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ ರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ನೀವು ಅಂಬ ಳಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ವಾದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ 1 ದಿನ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರು ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಗಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಗುರು ಬಲ ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Related Post

Leave a Comment