ನಾಳೆ ಭಯಂಕರ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಗುರುಬಲ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆ

Written by Anand raj

Published on:

ನಾಳೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ವೋ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ನಾಳೆಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ಹಾಗೆ ಆ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾಗು ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಿ ಹಾಗು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಒಂದು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಿರುವ ನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು, ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಫೀಸ್‌ನ ಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶ ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗ ದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಸದಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸ ನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಇವರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದ. ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ವಾಗುವುದರ ಜೊತೆ ಗೆ ಇವರು ಎಂದೂ ಕಂಡಿರದಂತಹ.

ಜನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸ ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ, ಯೋಗ, ರಾಜ ಯೋಗ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವೆಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ಶನಿ ದೇವಾಯ ನಮಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Related Post

Leave a Comment