ಇಂದು ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದೆ ಇಂದಿನಿಂದ 95 ದಿನಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತೆ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ!

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದು ಭಯಂಕರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 95 ದಿನ ಗಳು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ವಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯ ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳ ದೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯ ಬಹುದು. ಹಣ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹಾಯ ದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರ. ನೀವು ಸಾಲ ದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ ಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತ ವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ ಲಿದೆ.

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರಾಶ ದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಗಳನ್ನು ಕೇಳ ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಇಂದು ಕುಟುಂಬ ದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಗಳನ್ನು ಕೇಳ ಬಹುದು.

ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂಗಳಕರ ಘಟನೆಗಳ ನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸ ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಆಗಮಿಸ ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟ ನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆಸೆಯೂ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸ ಬಹುದು.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿ ರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜನರು ಇಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಕೆ ಏನಾದರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದ ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಂಜಾನೆಯಾ ನಮಃ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Related Post

Leave a Comment