ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ ದೂರಾಗದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ!

Written by Anand raj

Published on:

ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತುಪುರುಷನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಸ್ತು-ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ವಾಸ್ತು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತು-ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು-ದೋಷದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾಸ್ತು-ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತು-ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಂಗಳಕರ ಈ ಆರೋವಾನ ಮೀನುಗಳು:–ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಏನೇ ಇರಿಸಿದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೋವಾನ ಮೀನು  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೀವು ಆರೋವನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋವಾನಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತು-ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೀನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಸ್ತು ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ

ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮೀನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತುದಲ್ಲಿನ ಮೀನಿನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅರೋವಾನಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ

ಅರೋವಾನಾ ಮೀನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜೀವಂತ ಅರೋವಾನಾ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಆರೋವಾನಾ ಮೀನಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.

ಪ್ರಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಈ ಮೀನುಗಳು

ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೀನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲಾರಂನಂತೆ ಭೂಕಂಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಮೀನುಗಳಂತೆ ಈ ಆರೋವಾನಾ ಮೀನುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋವಾನಾ ಮೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋವನ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಈ ಮೀನಿನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ 

ಮೀನಿನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ವೇರಿಯಂಗಳನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವಾಯುವ್ಯ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಹುದು.

Related Post

Leave a Comment