ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಭಯಂಕರ ಬೆನಕ ಅಮವಾಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ.ಅದೃಷ್ಟ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ ರಾಜಯೋಗ ಮಹಾಶಿವನ ಕೃಪೆ

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಬೆನಕ ಅಮವಾಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ ಹಾಗು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ ದಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಜೀವನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹುದ್ದೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬದುಕ ನ್ನು ಒಂದೇ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ರಾಶಿ ಮಾಡಲು ದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಇವರ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯು ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದ ಬೆನಕ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲ್ಲೂ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಣ ವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಗಳು ಸರ ಸಮಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗು ರಾಜ ಯೋಗ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ತ್ತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 75 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇವರಿಗೆ ಮಹಾ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ಹೊರ ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನ ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಳು ಸಫಲ ತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಓಡ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗು ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವೆಂದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿ.ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ OM ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

Related Post

Leave a Comment