ಆಕ್ಟೊಬರ್ 14 ಭಯಂಕರ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ ಶುರು

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇದೆ. 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕ ನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ತಿರುವ ನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮಿ, ಸ್ಮಶಾನ, ಕಾಳಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನೆತನದ ಮೋದಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಪ್ತ ಗೌರ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಣಕ ಸು ತ್ತಿ ಸುತ್ತ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ತ್ರಿ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಪ್ತ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ.

ಹೌದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸ್ವಭಾವ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿ ದರೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ವು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಪಟ್ಟಂತಹ ನಷ್ಟ ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಯಿಂದ ಮಹಾಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯು ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ.

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯ ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇದೆ. ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

Related Post

Leave a Comment