ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ 23 ವರ್ಷಗಳು 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರುಬಲ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಇದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 2023 ಈ 14 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿನ ಆಗಮನ ವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುಂದಿನ 23 ವರ್ಷ ಗಳು ಕಡಿ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಮಹಾ ಅದೃಷ್ಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು. ಹೌದು, ಆದರೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಯಾವ ಫಲ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಹೌದು, ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದ ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಶನಿ ಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ವಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಫಲ ವನ್ನ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಳ ಬಹುದು. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು ಅಂತಾ ನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿವನ ನೇರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀವು ಈ ಬಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ ಬಹುದು.

ನೀವು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ದಿಂದ ತುಂಬಾ ನೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳ ಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಡಿಕೊಡ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೇಳಬಹುದು.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಕಟಕ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ದರು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ವಂಶದ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Related Post

Leave a Comment