ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ!

Written by Anand raj

Published on:

ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರತ್ನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಧರಿಸಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಪ್ರತಿ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರತ್ನಕ್ಕೆ ದಿನ, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

​ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ

ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ, ಪುಷ್ಯರಾಗ ಗುರುವಿನ ಅಂದರೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುರುವಿನ ದಿನದಂದು, ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರದಂದು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ 9ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಹಳದಿ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಚಿನ್ನ, ಪಂಚ-ಧಾತು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟ-ಧಾತು ಆಗಿರಬಹುದು.ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ತೋರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ ತುದಿಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗುರುವಾರದಂದು ಧರಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಲಿನ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಗಂಗಾ ಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದ್ದಬೇಕು. ಗುರುಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರ” ಓಂ ಬ್ರೀಂ ಬ್ರಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ.”ವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಮತ್ತು 108 ನೇ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು

​ಪಚ್ಚೆ ರತ್ನ

ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕಲ್ಲು. ಪಚ್ಚೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ9 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ7 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಪಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಪಂಚ-ಧಾತು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟ-ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

ಪಚ್ಚೆಯನ್ನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಚ್ಚೆಯನ್ನು ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಪಚ್ಚೆಯನ್ನು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬುಧವಾರದಂದು ಧರಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದ್ದಬೇಕು. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರವನ್ನು108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ ನಂತರ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿ.

​ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ (ನೀಲಂ)

ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕಲ್ಲು.ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ9 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ7 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಧರಿಸಬೇಕು.ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಧರಿಸಬಾರದು.

ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿಯನ್ನು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಶನಿವಾರದಂದು ಧರಿಸಬೇಕು. ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದ್ದಬೇಕು.ಶನಿ-ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಮತ್ತು 108 ನೇ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿ

​ಕೆಂಪು ಹವಳ

ಕೆಂಪು ಹವಳದ ಕಲ್ಲು ಮಂಗಳನ ಗ್ರಹದ ರತ್ನ. ಇದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಿಸಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಹವಳವನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ9 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಧರಿಸಿ. ಹವಳವನ್ನು ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಹವಳವನ್ನು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಹವಳವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಧರಿಸಬೇಕು. ಹರಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದ್ದಬೇಕು.ಮಂಗಳನ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಮತ್ತು 108 ನೇ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿ

​ಮುತ್ತು

ಮುತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಕಲ್ಲು.ಇದನ್ನು ಸೋಮವಾರದಂದು ಧರಿಸಬೇಕು. ಮುತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಮುತ್ತನ್ನು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಮುತ್ತು ಧರಿಸಲು ಬಲಗೈಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಇರಬಾರದು. ಇದು ಕೊರೆಯದಂತಿರಬೇಕು

ಒಂದೇ ಮುತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೋಮವಾರದಂದು ಧರಿಸಬೇಕು. ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಮತ್ತು 108 ನೇ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿ

​ಮಾಣಿಕ್ಯ

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ರತ್ನ. ಸೂರ್ಯನ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ9 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು.ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಹಳದಿ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಚಿನ್ನ, ಪಂಚಧಾತು, ಅಷ್ಟಧಾತು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಾರದು.

ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಭಾನುವಾರದಂದು ಧರಿಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಮತ್ತು 108 ನೇ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿ

​ಓಪಲ್‌ ರತ್ನ

ಓಪಲ್ ಶುಕ್ರ (ಶುಕ್ರ) ಗ್ರಹದ ಕಲ್ಲು.ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ9 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ7 ಗಂಟೆ. ಓಪಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಳಿ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಓಪಲ್ ಅನ್ನು ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಓಪಲ್ ಅನ್ನು ತೋರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಪಲ್ ಧರಿಸಲು ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಓಪಲ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ (ಶುಕ್ರ) ಗ್ರಹಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಓಪಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅದ್ದಬೇಕು.ಶುಕ್ರ-ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಮತ್ತು 108 ನೇ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿ

​ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರತ್ನ

ಕೇತು ಗ್ರಹದ ರತ್ನ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿನ ರತ್ನ.ಇದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಗುರುವಾರದಂದು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರತ್ನ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ 5-7 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟ್‌ ಐ ಸ್ಟೋನ್‌ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಉಂಗುರವನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಪುರುಷರು ಬಲಗೈ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲಗೈಯಲ್ಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

ಈ ರತ್ನವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಗುರುವಾರದಂದು ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಧರಿಸಬೇಕು. ಕೇತು ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಮತ್ತು 108 ನೇ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿ

​ಗೋಮೆಧ

ಹೆಸ್ಸೋನೈಟ್ ಗಾರ್ನೆಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗೋಮೇಧ ರಾಹು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಬುಧವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರದಂದು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಮೇಧವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆಯ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ 5-7 ರ ನಡುವೆ ಧರಿಸಬೇಕು.ಗೋಮೇಧವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಗೋಮೇಧವನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು.

ಗಂಗಾಜಲ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರದಂದು ಗೋಮೇಧವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.ರಾಹು-ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಮತ್ತು 108 ನೇ ಪಠಣ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿ.

Related Post

Leave a Comment