ಜನವರಿ11 ಭಯಂಕರ ಎಳ್ಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 8ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ರಾಜಯೋಗ ಶನಿದೇವ+ಹನುಮ ಕೃಪೆ

Written by Anand raj

Published on:

ಜನವರಿ ಹನ್ನೊಂದ ನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾದ ಎಳ್ಳು ಅಮಾವಾಸೆ ಇದೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಈ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶನಿ ದೇವ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಈ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ಇವರ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ನೇ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನು ಕಾಣ ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಗೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಸಿಗ ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ರು. ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗುರು ಜಿ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಿ. ಈ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರು ಕೂಡ ಭಯಂಕರ ವಾದ ಎಳ್ಳು ಅಮವಾಸೆ ಯಿಂದ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿ ರಾ? ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೂ ಕೂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಬಗೆಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದಾಯದ ಹರಿ ವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸು ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾಗ ದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ.

ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವ ಮತ್ತು ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರು ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ ವನ್ನು ಅಮವಾಸೆ ಯಿಂದ ಕಾಣ ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ದೂರ ವಾಗಿ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಭಯಂಕರ ಎಳ್ಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದ ರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶನಿ ದೇವ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಃ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

Related Post

Leave a Comment