ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಇರುವುದರಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಂ ನೀವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹ ದೋಷ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಯಿಂದ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹ ದೋಷ ಗಳು ಇವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಒಂಬತ್ತು ಹೌದು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನ ದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತ ದೆ. ಈವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನ ದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಜ ವಾಗಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು.

ಹಾಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದ ರೆ ಮಾನಸಿಕ ವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದರೆ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನ ದಿಂದ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಇರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕೆಲಸ ಗಳು ಕೂಡ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಿ ಅಡೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ವಾಗಿ ನಡೆಯ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು. 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವೆಂದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Related Post

Leave a Comment