ಅಕ್ಟೊಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ 33ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ ಶುರು

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಡ ದೇವತೆಯಾದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರುಗಳ ನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನಾವು ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಯೋಗ ಗುರು ಬಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಾಗ ಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯು ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 33,00,00,000 ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಹೇಳಿ.
ಅದು ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಗಳು, ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲ ಗಳು, ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದುಃಖ ಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.ಇವರಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಆದ ಷ್ಟು ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗುತ್ತದೆ ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಮ: ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Related Post

Leave a Comment