ಆಗಸ್ಟ್ 2ನೇ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಂದ ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನೆನ್ನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಖು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ವೋ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತ ರು ಇವರಿಗೆ ಶನಿದೇವನ ನೇರ ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರು ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನಲಾಭ ವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷ ಕರವಾದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶ ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವರು ಬಹಳ ಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರು. ಹೌದು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆಶಯ ಜನಿಸಿ ರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಾದ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುವಂತಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲ ಗಳಿಂದ ಹಣ ವು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ವನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಶ ದೇವಿರಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Related Post

Leave a Comment