ಇಂದು ಭಯಂಕರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಗೀತು ಇಂದಿನಿಂದ 35 ವರ್ಷ ಶುಕ್ರದೆಸೆ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ!

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆನ್ನೆ ಭಯಂಕರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂವತೈದು ವರ್ಷ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಭಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯ ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಕೆಲಸ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ ಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ವನ್ನು ಈ ದಿನ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಿರಿಯರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಖಿನ್ನತೆ ಗೆ ಒಳಗಾಗ ಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸ ಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ? ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಇತರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟ ವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ

ಬಹುದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಗಳನ್ನು ಕಳೆಯ ಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಈ ದಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯಾಗಿ ರುತ್ತವೆ.

ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸ ಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯ ಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಗಳು ಬಲ ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಉಡುಗೊರೆಯ ನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯ ಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯ ಲು.ಅವಕಾಶ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತ ವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅವಕಾಶಗಳ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯ ಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕ್ಕಾಗಿ ದೂರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಗಳು ದಣಿವು ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನು ಸಾಧಿಸ ಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಫಲ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವೆಂದರೆ ಕಟಕ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ,ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಮೀನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಓಂ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಹಾಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

Related Post

Leave a Comment