ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಇಂದಿನ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ ಗುರುಬಲ ಕುಬೇರಲಕ್ಷೀದೇವಿ ಕೃಪೆ

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನೇ ತಾರೀಖು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಬುಧವಾರ ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಜ ವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ವನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಗಳು, ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲ ಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೌದು. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದಾಯ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ, ಯೋಗ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೂ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದ ರೆ ತಪ್ಪಾಗ ಲಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಷಯ ವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿ ಮದುವೆ ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಳೆದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯು ತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯ ನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ವೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಯೋಗ ವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗುರು ಬಲ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

Related Post

Leave a Comment