Browsing Tag

What is your personality according to the first letter of the name H?

H ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಏನು?

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ . ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ…
Read More...