Browsing Tag

snoring issue:ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅಡ್ಡಿಯಾದಾಗ ಗೊರಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ?

snoring issue:ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅಡ್ಡಿಯಾದಾಗ ಗೊರಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. …
Read More...