Browsing Tag

How to light wick 365 times in the month of Kartika to increase Ashtaishwarya!

ಅಷ್ಟಐಶ್ವರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 365 ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ!

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಸಾದ ವಿಶೇಷವೇನು…? ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಂದು ಮುಕ್ತಯ ಆಗುತ್ತೆ…? ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗುವ…
Read More...