ನಾಳೆ ಜನವರಿ 15 ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರುಬಲ ತಿರುಕನೂ ಕುಬೇರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ

Written by Anand raj

Published on:

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಾಳೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದ ನೇ ತಾರೀಖು ಸೋಮವಾರ ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಶಿ ಮಂಡಲ ದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗು ಗುರು ಗ್ರಹ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಚಲನವಲನ ದಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಿರುಕನೂ ಕೂಡ ಕುಬೇರ ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಕಷ್ಟ ಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ವನ್ನು ತಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಳೇ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಿಂದ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗ ಫಲ ಗಳು ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕುಬೇರ ದೇವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾದ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ವಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹರಿ ವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದು. ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರ. ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಡ ವೆ ಖರೀದಿ ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ಮೀನ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಈ ರಾಶಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ಕುಬೇರ ದೇವ ನಮ: ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Related Post

Leave a Comment