Daily Archives

May 25, 2023

ಇಂದಿನಿಂದ 2035 ರವರೆಗೂ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಯೋಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀವೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು

ಮೇಷ ರಾಶಿಚಂದ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ-ಕಟ್ಟಡದ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು…
Read More...